POÈMES Frontiera dintre cuvinte, Litera, 1998 Poeme din Ev-Mediul odăii, Litera, 1991 Orasul de sub varul peretilor, Panteon, 1994 Tratat despre Ochiul Orb, Libra, 1996 Femeia din Ev-Mediul odăii, Helicon, 1996 Gheara literei, Libra, 1998 Scrisul agonic, Axa, 1999 Nord, şi dincolo de Nord, Dacia, 2001 Stânci nupţiale, Princeps Edit, 2003 Monograme pe Pietrele Nordului, Limes, 2005 Alte poeme din Nord, Brumar, 2007 Aur şi iederă, Paralela 45, 2011 Grota şi literele, Eikon, 2013 Negură şi caligrafie, Eikon, 2014 Sigiliul Nordului, scoala Ardeleană, 2016 En traduction française : Traité sur l’OEil Aveugle, Libra / Humanitas, Montréal, 2004 ESSAIS Saeculum. Metafizică şi polemică, Panteon, 1995 Cultură şi literatură în ţinuturile Sătmarului, Editura Museului Sătmărean, 2000 Cronicar pe Frontiera Poesis, vol. I, Princeps Edit, 2007 Cronicar pe Frontiera Poesis, vol. II, Princeps Edit, 2012 Complexul Ghilgames – Eseu despre motivul prafului în opera lui M. Eminescu, Junimea, 2015 Orbul din Poemele luminii, scoala Ardeleană, 2016